Thursday, 07/07/2022 - 17:37|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GD & ĐT HƯỚNG HÓA
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giới thiệu giáo dục tiểu học

GIÁO DỤC TIỂU HỌC

1. Chức năng:

    Giúp Trưởng phòng GD&ĐT huyện  thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học trên địa bàn huyện.

2. Nhiệm vụ:

    1) Xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn hàng tháng, học kỳ, năm học và phân công các thành viên trong bộ phận thực hiện kế hoạch đã đề ra.

    2) Hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đôn đốc kiểm tra các trường tiểu học, PTCS trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và  thực hiện kế hoạch, nhiệm  vụ năm học trên cơ sở triển khai các qui định của Bộ và hướng dẫn của Sở, phòng GD&ĐT trong hoạt động giáo dục ở bậc học tiểu học.

    3) Giúp Trưởng phòng GD&ĐT huyện quản lý việc thực hiện chương trình, nội dung kế hoạch dạy học của mọi loại hình trường lớp thuộc giáo dục tiểu học theo quy định của Bộ; theo dõi, tổng hợp đánh giá về giáo dục tiểu học trong toàn huyện trong từng năm học và trong từng thời kỳ. Đề xuất trình Trưởng phòng các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục tiểu học

    4) Tổ chức chỉ đạo và đánh giá chất lượng quản lý, chất lượng dạy, học và các hoạt động khác qua việc tổ chức các kỳ kiểm tra khảo sát việc dạy - học. Tham gia đoàn thanh tra toàn diện theo quy định.

    5)  Hướng dẫn việc đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, học tập đối với bậc học tiểu học.

    6)  Tổ chức chỉ đạo  phong trào thi đua 2 tốt, xây dựng những tập thể và nhân điển hình tiên tiến ở bậc học tiểu học.

     7) Phối hợp với các đoàn thể trong và ngoài ngành, các tổ chức kinh tế - xã hội tham gia xây dựng bậc học tiểu học theo định hướng phát triển của huyện. Kết hợp với các bộ phận điều kiện, công đoàn ngành tham mưu đề xuất các chế độ chính sách có liên quan đến cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện và cán bộ, giáo viên ở bậc học tiểu học trên địa bàn huyện.

    8) Tổ chức kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch của bậc học, tham gia công tác phổ cập giáo dục tiểu học, tổ chức xét hoàn thành chương trình tiểu học, tuyển sinh.

   9) Tham gia công tác nghiên cứu các đề tài khoa học, tổ chức hướng dẫn đề tài, xét duyệt SKKN, triển khai ứng dụng các SKKN tốt của cán bộ, giáo viên thuộc bậc học tiểu học vào thực tế giáo dục tiểu học.

   10) Tham gia công tác sơ kết học kỳ, tổng kết  năm học của bậc học tiểu học.

3. Kế hoạch và chỉ tiêu phát triển năm học 2008 - 2009 đã đạt được đến tháng 3/2009.

3.1. Số lượng:

- Duy trì trường lớp : 12 trường tiểu học, 12 trường PTCS. Số lớp: 442 lớp số học sinh 8830.

- Phổ cập giáo dục tiểu học ĐĐT: 14535/15219  tỉ lệ 95.5%.

- Số xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học ĐĐT:   22/22 tỉ lệ:  100%.

- Tỉ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1: 1724/1730 tỉ lệ 99.7%.

- Duy trì sỉ số: 99.7% (bỏ học 33/8830)

3.2 Chất lượng:

- Hiệu suất đào tạo: Vào lớp 1 cách đây 5 năm trước:1816- hoàn thành CTTH: 1657 tỉ lệ: 91.2%

- Hoàn thành chương trình T’H: Phấn đấu 100% (Năm 2008: 100%)

- Phấn đấu trường đạt chuẩn Quốc gia: 3 (đã đạt: 5)

- Giáo viên:  572 Chưa đạt chuẩn: 15 tỉ lệ: 2.6%

    + Đạt chuẩn và trên chuẩn:   557/572  tỉ lệ: 97.4%

    + Trên chuẩn: 350 tỉ lệ: 61.2% 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết