TỔ CÁC NGÀNH HỌC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG HÓA

​​

     Nguyễn Trình

 • Chức vụ: Chuyên viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Văn. Thạc sỷ Văn
 • Lĩnh vực phụ trách: Các môn Khoa học xã hội, KĐCL và XDTCQG, Truyền thông, GĐT, TDTT, PCGD
 • Điện thoại: 0914374899

      Email: nguyentrinh@quangtri.gov.vn

​​

    Văn Trọng Tấn

 • Chức vụ: Chuyên viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Toán - Tin. Thạc sỷ QLGD
 • Lĩnh vực phụ trách: Khoa học tự nhiên; CNTT; Quản trị Website; Thư viện, thiết bị, phòng học bộ môn.
 • Điện thoại: 0914444944

      Email: trongtanqt@gmail.com

     Lê Đức Hùng

 • Chức vụ: Chuyên viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Tiểu học
 • Lĩnh vực phụ trách: Giáo dục tiểu học, Phổ cập GD, GD Dân tộc.
 • Điện thoại: 0915060919

     Email: leduchung@quangtri.gov.vn

    Trương Thị Thiên

 • Chức vụ: Chuyên viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Tiểu học
 • Lĩnh vực phụ trách: Chuyên môn cấp Tiểu học.
 • Điện thoại: 0942207909

Email: truongthithien@quangtri.gov.vn

     Trương Thị Thúy

 • Chức vụ: Chuyên viên
 • Chuyên môn: ĐHSP mầm non
 • Lĩnh vực phụ trách: Giáo dục mầm non.
 • Điện thoại: 0935555990

Email: truongthithuy3@quangtri.gov.vn

        Cáp Xuân Hòa

 • Chức vụ: Chuyên viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Ngữ văn
 • Lĩnh vực phụ trách: Hướng nghiệp, Dạy nghề phổ thồng.
 • Điện thoại: 0835995999

Email: capxuanhoa.pgdhh@quangtri.edu.vn