TỔ CÁC TỔNG HỢP PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG HÓA

  

 Nguyễn Ngọc Hiển

 • Chức vụ: Chuyên viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Sử
 • Lĩnh vực phụ trách: Tổng hợp, Kế hoạch.
 • Điện thoại: 0947680444

      Email: nguyenngochien@quangtri.gov.vn

   Hoang Thị Loan

 • Chức vụ: Chuyên viên
 • Chuyên môn: ĐH Kế toán.
 • Lĩnh vực phụ trách: Kế toán.
 • Điện thoại: 0914676234

     Email: hoangthiloan@quangtri.gov.vn

      Lê Thị Thu Hà

 • Chức vụ: Nhân viên
 • Chuyên môn: Trung cấp văn thư
 • Lĩnh vực phụ trách: Văn thư.
 • Điện thoại: 0947511211

Email: lethuha@quangtri.gov.vn