TỔ CÁC TỔNG HỢP PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG HÓA

     Nguyễn Ngọc Đỉnh

 • Chức vụ: Chuyên viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Ngữ văn.
 • Lĩnh vực phụ trách: TCCB, Thi đua khen thưởng.
 • Điện thoại: 0914184810

      Email: ngocdinhhh@gmail.com

     Nguyễn Ngọc Hiển

 • Chức vụ: Chuyên viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Sử
 • Lĩnh vực phụ trách: Tổng hợp, Kế hoạch.
 • Điện thoại: 0947680444

      Email: nguyenngochien@quangtri.gov.vn

     Lê Quang Sinh

 • Chức vụ: Chuyên viên
 • Chuyên môn: ĐH Kế toán.
 • Lĩnh vực phụ trách: Kế toán.
 • Điện thoại: 0949921555

     Email: lequangsinh@quangtri.gov.vn

    Cáp Xuân Hòa

 • Chức vụ: Chuyên viên
 • Chuyên môn: ĐHSP Ngữ văn
 • Lĩnh vực phụ trách: Hướng nghiệp, Dạy nghề phổ thồng.
 • Điện thoại: 01235995999

Email: capxuanhoa.pgdhh@quangtri.edu.vn

     Lê Thị Thu Hà

 • Chức vụ: Nhân viên
 • Chuyên môn: Trung cấp văn thư
 • Lĩnh vực phụ trách: Văn thư.
 • Điện thoại: 0947511211

Email: lethuha@quangtri.gov.vn