$result;}} ?> QĐ 103 KIỆN TOÀN TỔ CM THCS TỪ 9.2015
Monday, 23/07/2018 - 01:12|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GD & ĐT HƯỚNG HÓA
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
16/09/2015
Ngày hiệu lực:
16/09/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/01/2015
Ngày hiệu lực:
25/01/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/12/2014
Ngày hiệu lực:
02/12/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/08/2014
Ngày hiệu lực:
22/08/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực